چوبهای که در مبلمان به کار می رود

مبلمان با چوب های گردو و راش کیفیت بالایی دارند شما با مراجع به مبل ملایر میتوانید خرید مطمئنی داشته باشید


چوب های که در مبلمان به کار میرود

انواع چوب عبارتند از

چوب راش

چوب گردو

چوب بلوط

چوب های سفید

چوب های روسی

چوب ممرز

چوب افرا

چوب توت

و...‌‌‌

چوب راش

بیشتر برای مبلمان استفاده میشود چوب راش به علت اینکه بهتر منبت بر می دارد در بیشتر کارخانه ها به کار می آید و از بیشتر چوب ها جهت منبت بهتر است و زودتر از چوبهای دیگر خشک

میشود و بعد از رنگ ترک بر نمی دارد این نوع چوب در دو نوع در بازار مبل وجود دارد چوب های راش ایران و چوب های راش گرجستان


راشهای ایران چوب های محکم تری نسبت به راش گرجستان است و بیشتر در مبلمان

 

از چوبهای ایرانی استفاده میشود


چوبهای گرجستانی فقط یک خاصیت برای تولید کننده دارد و این است که چوب گرجستان قبل از اینکه به دست تولید کننده برسد خشک است وراحت قابل استفاده است بعد از رنگ نیز هیچ

ترکی نمی برد. چوب راش در سرویس خواب ها و بوفه و مبلمان که در مبل ملایر تولید میشود استفاده میشود. در عکسی که‌در زیر است چوب راش را می بینید

 

چوب ‌گردو

چوب گردو بهترین نوع چوب در کشور است چوبی بی نظیر که خیلی کم نجارهای گیر می آید که روی مبلمان و مصنوعات چوبی کار کنند این نوع چوب چوب خیلی سختی است که برای نجار آزار

دهنده است و ترجیح میدهند از چوب راش جهت کار خود استفاده کنند.


چوب گردو برای منبت کار نیز چوب سختی است و منبت بر روی چوب گردو بسیار دشوار است.


چوب گردو برای خشک شدن نیاز به صرف زمانی طولانی دارد و بعد از خشک شدن هیچ گونه ترکی نمی برد حداقل زمان در هوای آزاد برای چوب گردو بالای یک سال است.


چوب گردو در مبلمان های با قیمت بالا و یا مبلمان خاص استفاده میشود این نوع چوب برای رنگهای گردویی بسیار مناسب است و نقش و نگار چوب را خیلی خوب نشان می دهد در عکس زیر

این چوب زیبا را مشاهده می کنید.

چوب بلوط

چوب بلوط برای مبلمان و اجناس بازاری استفاده میشود و کارخانه هایی با برند پاین این نوع چوب را مورد استفاده قرار می دهند بهتر است اگر فروشنده به شما اسم چوب بلوط اورد اصلا این

نوع مبلمان یا مصنوعات چوبی را خرید نکنید این نوع چوب رنگش ماننده چوب راش به قرمزی میرود اما برعکس چوب راش بسیار ضعیف است و اصلا مناسب مبلمان نیست.

 

چوبهای سفید

چوبهای سفید بیشتر برای جاهایی که منبت نمیشود کار میشود چوبهای سفید قابلیت منبت کاری ندارند .بیشتر برای مبل راحتی قابل استفاده است.

چوب روسی

مبل ملایر

چوب های روسی جهت مبلمان راحتی استفاده میشود چوب بسیار نرمی است و شاید دیده باشید در استخرهای یا مکانهایی با چوب تزیین میشود از چوب کار کرده باشیند این نوع چوب

 

همان‌چوب روسی است که زد آب است و در شرایط جوی اصلا آسیب نمی بیند از چوب‌روسی جهت ریل های قطار نیز استفاده میشود جهت مبلمان سلطتنی مناسب نیست قابلیت منبت

کاری ندارند

چوب ممرز

بسیار چوب سختی است ولی همین سخت شدن جوب‌باعث میشود مبلمانی که با چوب ممرز است بعدا دچار ترک بشود


حداقل زمانی که بعد از برش چوب نیاز به خشک شدن دارد دو سال است بعد از خشک شدن از چوب راش سخت تر است اما باز هم از چوب گردو ضعیفتر است بهتر است از خشک شدن

مبلمان با هر چوبی اطمینان داشته باشید

چوب افرا

این نوع چوب قابلیت منبت کاری دارد و در مبلمان نیز به کار میرود البته این نوع چوب در کارخانه های که برند نیستن به کار میرود این نوع چوب هم کیفیت بالایی ندارد و مناسب مبلمان نیست


چوب توت

بسیار سخت است اما مناسب منبت نیست جهت ساخت سازها استفاده میشود مانند تار و سه تار و...... قیمت این چوب به خاطر کمبود چوبش بسیار بالاست و فقط مناسب ساز سازی است